Thursday, August 11, 2011

Setup eclipse project from a Maven project

Note: Below steps will work for 2.x and later version's of Maven project.

Assumption: You know eclipse. 

Eclipse version details:  I would recommend to use latest version of Eclipse (Helios was the latest version while writing this blog and steps are tried with the same).

If you know how to install eclipse plugin then you can skip install steps and install following two plugins 
 1.  http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e
 2.  http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e-extras
Install maven eclipse plug-in (refer http://m2eclipse.sonatype.org/installing-m2eclipse.html). 
Follow below steps to install eclipse plug-in.
  • Click on “Help”=>”Install New Software”

  • Click on “Add” button on “Install” window.

  • On “Add Repository” window add any meaning full name like in this case “maven” and the corresponding URL for eclipse plugin (http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e). And click on “Ok” button.

  • check all required and click on “Next” follow the wizard and finally finish. It will install the plugin.
  • similarly install m2eclipse Extras URL (http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e-extras).
 Once you install both the eclipse plug-ins for Maven your eclipse is ready to import Maven project. When you install those plug-in's it also installs Embedded Maven and it uses the same for imported projects. If you want to use other version of maven which installed on your machine. You can do the same follow below steps to select installed version of Maven.
  • Click on Window=> Preferences

  • On Preferences window expand “Maven” and select “Installations”.
  • Under “Installations” option click on “Add” to select maven installation installed in previous steps. 
  • When you click on add, it will pop up a folder browser window. Select the home location of maven installation in that Window.

  • Once you select the maven installation home folder click on “Apply” and then click on “OK”.
To setup eclipse project for your maven project follow below steps.  • Click on menu File=>Import...

  • On "Import" Window expand "Maven" tag and select "Existing Maven Projects". And click on "Next" button.

  • On "Import Maven Projects" window click on Browse and select your base project folder which contains pom.xml. If you have multiple projects with one parent project. Just select the folder of parent project.

  • Once you select the base folder it will show you the project/projects. Click on "Finish" button. It will setup the required project/projects for you.

  • It creates required project as per packaging type. If packaging type is "war" it will create eclipse web project. It will add corresponding resources into source path, add web resource and also add dependencies inside classpath. 


1 comment:

 1. chúng ta muốn cùng Ngọc Hư sơn trao đổi nơi tu luyện mà thôi, cũng không phải là ép buộc, cũng không phải muốn ép các ngươi rời Ngọc Hư sơn.

  Hoàng bào mắt to tu sĩ cười nói.
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  - Hừ, thứ ta không thể đáp ứng, Ngọc Hư sơn này chính là do sư phụ ta lưu lại, các ngươi không sợ sư phụ ta sao?

  Hoàng y tu sĩ sắc mặt run rẩy, hiện tại Ngọc Hư sơn đã bị không ít thế lực chung quanh trèn ép.

  - La Nguyên, ngươi còn muốn gạt chúng ta sao, sớm có đồn đãi, Hạo Thiên Đại Đế đã bị Hỗn Thế Ma Vương đánh chết, Hạo Thiên môn lúc này cũng không có thực lực chiếm cứ Ngọc Hư sơn tu luyện, Bạch Thạch Sơn hạn ngươi ba tháng phải rời đi Ngọc Hư sơn, nếu không ba tháng lúc sau, người ở Ngọc Hư sơn chúng ta giết không tha.

  Hoàng bào tu sĩ lãnh ý chợt lóe, cùng hai người ly khai đại điện, căn bản không coi Hạo Thiên môn vào đâu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

  ReplyDelete